Loading...
שירותים 2017-04-27T12:21:33+03:00

הרחבת דירה

קבוצת ד.ד יזמות מתמחה ברחבת דירה לבקשת הלקוח, מתחייבת למינימום זמן ומקסימום תוצאה.

אמינות ומקצועיות הינן אבני היסוד אשר עליהן ביססנו את מעמדנו כחברה מובילה בתחום.

נשמח להגשים איתך חלום לדירה גדולה ולאיכות חיים מצויינת!

בניית מרפסות

אנו בונים בעיקר מרפסות קלות. מרפסת הקלה מצופה חומרים טבעיים ונראית חיצונית כמרפסת רגילה ואסטטית.

המרפסת בנויה בשיטה ירוקה, ומאפשרת בניה מהירה ונקיה במינימום מטרד לדיירים ושינוי פנים.

קרא עוד

הוצאת היתרי בנייה

הליך הוצאת ההיתר במיומנות ומקצועיות הינו קריטי למימוש מקסימאלי של זכויות הבניה בבית משותף.
תכנון והכנת תיק רישוי בקבוצת ד.ד יזמות מתבסס על ידע מצטבר מפרויקטים רבים, ואנשי מקצוע מומחים בתחום.
מבצעים איטרציות תכנון ומדידה, עד לקבל העבודה המוגמרת.

מדידה טופוגרפית

אנו מבצעים תכנון מדידה. כלומר, מדידה טופוגרפית ושרטוט מפה בהתאם לתקנות המדידה החדשות וכפוף לדרישות העירייה ותקנות הבניה.

תכנון מקדים:עושים תכנון מקדים הכולל

– גיבוש פרוגראמה.
– ריכוז נתונים לגבי זכויות בניה.
– בירורים ברשויות המוסמכות בנוגע לבעיות החוקיות והאחרות הקשורות בתכנון המבנה או בקבלת אישור הרשויות לתכנית הרחבה.
– הכנת תכנית אדריכלית חדשה על ידי אדריכל ומהנדס לכל המבנה והתאמתו לזכויות הבניה הקיימות והרפורמה הקיימת.

המרפסת הקלה

מבנה ויתרונות המרפסת הקלה:

  • המרפסת הקלה בנויה קולה על גבי קונסטרוקציית ברזל ללא יציקת בטון כלל.
  • משקל 1/6 ממשקל מרפסת יצוקת בטון והיא אינה יוצרת עומס על המבנה. לעומת זאת, היא עומדת בתקנים ויכולה לשאת עומס של עד 600 ק"ג לכל מ"ר.
  • משקלה הנמוך של המרפסת משפיע על אופן החיזוקים הדרושים בחיבור למבנה. היא חוסכת בהחדרת רלסים ארוכים לתוך הדירה, או בעמודי תמיכה בעומק החדר.
  • הפתרון המושלם להוספת "מרפסת זיזית" על גבי זיז קיים – זהו חלל המחובר למבנה בצד אחד בלבד, לא עמודי תמיכה לקרקע.

לקבלת הצעה